CSR

Sammen med vores gæster er vi med til at tage et samfundsansvar og bidrager samtidig også til en bæredygtig udvikling.

Vi har altid arbejdet med at miljø, bæredygtighed og det sociale ansvar er en naturlig del af den daglige drift og service. Vi ønsker vedvarende at bidrage til, at vi bruger endnu færre ressourcer og formindsker belastningen på miljøet, samt bidrager til et øget fokus på socialt ansvar.

De 17 verdensmål, udarbejdet af FN, er vigtige pejlemærker i vores dagligdag og arbejdsgange her på hotellet.

I restauranten og køkkenet har vi stor fokus på at arbejde meget sæsonbaseret samt støtte de lokale producenter. I 2021 er det vores mål at få Det Økologiske spisemærke, bronze. Verdensmål nr. 2 Stop sult samt Verdensmål nr. 14 Livet i havet er vigtige pejlemærker i vores daglige gang i køkkenet.

Vi er utrolig stolte af at være en arbejdsplads der støtter om vores medarbejders udvikling, og vi tror på at diversitet og mangfoldighed. For at vores medarbejdere altid kan yde den bedste service for vores gæster, kræver det også at de selv befinder sig i et godt arbejdsmiljø. Det er utrolig vigtigt for os at skabe de bedst mulige rammer for vores medarbejdere, og dette gør vi blandt andet ved at sikre et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads med fokus på integration og inklusion. Derudover mener vi også at det er vigtigt at vi som arbejdsplads er med til at udvikle og uddanne vores personale. Vi arbejder her aktivt med Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, Verdensmål nr. 4  Kvalitetsuddannelse, Verdensmål nr. 5  Ligestilling mellem kønnene samt Verdensmål nr. 10 Mindre ulighed.

Som gæst vil du hos os, opleve at du har en masse muligheder for selv at have indflydelse på din miljøpåvirkning. Alt vand i vandhanerne kan drikkes direkte fra hanen. På denne måde kan vi sikre rent drikkevand til alle vores gæster og samtidig nedbringes brugen af plastikflasker. Derudover har du som gæst mulighed for selv at bidrage til et mindre energibelastende ophold, idet at du har mulighed for at fravælge daglig vask og udskiftning af f.eks. håndklæder. Derudover finder du heller ikke engangssæbe eller shampoo på nogen af vores værelser. Du kan dermed som gæst aktivt være med til at bidrage til den positive udvikling af Verdensmål nr. 6 Rent vand & sanitet, Verdensmål nr. 7  Bæredygtig energi

Vi som hotel stiller derudover krav til både vores rengøringsmidler og vores services hos vores leverandører, herunder krav til at vores håndklæder og linned skal være certificerede efter GOTS(Global Organic Textile Standard) det er en international standard der tager hensyn til både miljø og social ansvarlighed(CSR). Derudover er alle vores duge også mærket med Fairtrade. Fairtrade-mærket arbejder for, at bønderne modtager en fair pris for deres råvarer, og at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljøet.

Udover at have fokus på De 17 Verdensmål er vi også Greenkey certificeret, som gør at vi som hotel har miljøkriterier som vi skal leve op til. Dette sikrer at vi hele tiden er med til aktivt at arbejde med miljø og bæredygtighed i vores hverdag.

Vi arbejder dagligt med at forbedre arbejdsprocesser, produkter og serviceydelser miljømæssigt rigtigt. Forbedringerne og udviklingen sker dog med fokus på at gæstens oplevelse stadig skal være i centrum.

 

MÅL FOR 2022

I år 2022 er vores mål at have endnu mere fokus på affaldssortering. Hvor vi her vil kigge på hvordan vi kan optimere sorteringen. Ikke kun i arbejdsgangen på hotellet, men også hvordan du som gæst kan være med til at bidrage positivt til dette under dit ophold.

Derudover vil vi arbejde mere fokuseret på at skabe oplevelser og tilbud for de lokale borgere, med fokus på Verdensmål nr. 9 Industri, innovation & infrastruktur.